Formulier Ongedaan maken aankoop Dienst

Wilt u een aankoop van uw dienst binnen de wettelijke bedenktijd ongedaan maken, stuur ons dan een mail of brief met onderstaande gegevens. Kopieer hiervoor de onderstaande gegevens naar uw mail of brief en vul de tussen [ ] gevraagde gegevens in door deze te vervangen door uw eigen gegevens.

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]

[Telefoon]
[E-mail]

 

Betreft: Ontbinding koop [naam dienst] tijdens bedenktijd

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb op [datum aanschaf/afsluiten dienst] de dienst [vul hier de naam/omschrijving van de dienst in] bij u besteld. Ik wil echter afzien van de aankoop door gebruik te maken van mijn wettelijke recht op bedenktijd. Ik ben bekend met de voorwaarden zoals u ook hebt aangegeven bij afname (en vermeld staan op:  )

De betreffende dienst heb ik reeds (gedeeltelijk) betaald door betaling van factuur [factuurnummer vermelden]. Ik verwacht mijn gedane (aan)betaling binnen uiterlijk veertien dagen na dagtekening van dit schrijven retour heeft ontvangen, retour op rekeningnummer [vul uw bank- of girorekeningnummer in].

Graag ontvang ik een bevestiging van mijn schrijven binnen twee weken,

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *